Logowanie

* Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł od Bankier.pl jest złożenie wniosku poprzez stronę zgarnij premie.pl i podpisanie umowy o prowadzenie rachunku mBiznes Standard w mBanku. Dodatkowo w ciągu miesiąca od otwarcia konta (nie później niż do 30.04.2017) wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej i/lub przelewu inicjowanego przez uczestnika promocji (nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne).

** Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” dostępnych na www.mBank.pl/standard-100/ . Promocja trwa od dnia 27.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl oraz na stronach partnerów banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800
b) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard,
c) z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP do dnia 26.12.2016 r.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki i w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokona płatności składki ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego, zyska 0 zł za najważniejsze usługi konta firmowego gwarantowane przez 24 m-ce, takie jak:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
d) wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 24 m-cy,
e) wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski za 0 zł na okres 24 m-cy.
Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma 100 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku bieżącego. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec – kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.